Otraco AS er et frittstående norsk konsulentselskap.

Hovedvirksomhetsområde er generasjonsskifte i familiebedrifter, men Otraco bistår også ved andre generasjonsskifter / arveoppgjør samt generell forretningsutvikling med utspring i et generasjonsskifte.

Otraco representerer et senior rådgivningsmiljø.

Otraco har et relevant og sterkt nettverk som kompletterer egen kunnskap. Otracos medarbeidere har bred kompetanse innen generasjonsskifte og forretningsutvikling samt minst én spesialisering (f.eks. juridikum, AFA, siv.øk, revisor).

Otraco står for ansvar og garanti for optimal gjennomføring av generasjonsskiftet.

Otraco kan styre hele- eller deler av genereasjonsskifteprosessen (alt etter klientens ønske) og således holde prosessen oversiktlig.

Otraco har kontorer i Oslo.